Tolerancje wykonania prętów ciągnionych

 Wymiar nominalny Klasa dokładności wykonania wg ISO 286-2
 od 3 mm do 6 mm (h6) - 0,008 (h7) - 0,012 (h8) - 0,018 (h9) - 0,030 (h10) - 0,048 (h11) - 0,075
 powyżej 6 mm  do 10 mm (h6) - 0,009 (h7) - 0,015 (h8) - 0,022 (h9) - 0,036 (h10) - 0,058 (h11) - 0,090
 powyżej 10 mm do 18 mm (h6) - 0,011 (h7) - 0,018 (h8) - 0,027 (h9) - 0,043 (h10) - 0,070 (h11) - 0,110
 powyżej 18 mm do 30 mm (h6) - 0,013 (h7) - 0,021 (h8) - 0,033 (h9) - 0,052 (h10) - 0,084 (h11) - 0,130
 powyżej 30 mm do 50 mm (h6) - 0,016 (h7) - 0,025 (h8) - 0,039 (h9) - 0,062 (h10) - 0,100 (h11) - 0,160
 powyżej 50 mm do 80 mm (h6) - 0,019 (h7) - 0,030 (h8) - 0,046 (h9) - 0,074 (h10) - 0,120 (h11) - 0,190